Alternative flash content

Requirements

 • Bezpieczna szkoła
 • projekt1
 • projekt unijny
 • Rodzina szkół im. Jana Pawła II
 • image
 • 1940
 • Szlachetna paczka
 • image
 • image
 • Nasz Partner
 • Jan Paweł II
 • projekt2

Licznik odwiedzin

008611351
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od początku
4613
7644
24030
8554002
113513
125183
8611351
Rodzice i opiekunowie

W związku z zaplanowaną w dniu jutrzejszym (wtorek – 9 kwietnia) kontynuacją akcji strajkowej wśród pracowników oświaty w dalszym ciągu mogą wystąpić problemy z zapewnieniem opieki wszystkim wychowankom i uczniom. 

W związku z powyższym ponownie zwracamy się z ogromną prośbą do Rodziców o zapewnienie dzieciom opieki, gdyż w przeciwnym razie liczba wychowanków i uczniów może przewyższyć możliwości opiekuńcze placówek.

Prosimy o wyrozumiałość w związku z zaistniałą, w całym kraju, sytuacją.

Jednocześnie w tym dniu kontynuujemy realizację dodatkowych zajęć dla dzieci:

 
Informacja dla rodziców i opiekunów

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi reprezentującymi interesy pracowników oświaty a stroną rządową bardzo prawdopodobne stało się rozpoczęcie zapowiedzianej na 8 kwietnia akcji strajkowej.

Wszystkie szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota tj.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach,
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach,
Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach,
w przeprowadzonych referendach, zdecydowały o przystąpieniu do strajku.
Z informacji, jakie posiadamy na dzisiaj do akcji strajkowej przystąpią najprawdopodobniej prawie wszyscy nauczyciele. Nie ma możliwości zweryfikowania liczby nauczycieli, którzy przystąpią do pracy, a prawo do strajku przysługuje każdemu pracownikowi szkoły, niezależnie od dotychczasowych deklaracji.

 
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie informuje, że w budynku szkolnym zostały wywieszone do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas zerowych  na rok szkolny 2019/2020. Jednocześnie przypomina, że rodzice kandydata do 12 kwietnia, pisemnie potwierdzają wolę zapisu zakwalifikowanego dziecka do oddziału zerowego. Druk do pobrania jako wola zapisu.

 
Szanowni Rodzice oraz Uczniowie!

W związku z trwającym sporem zbiorowym pomiędzy związkami zawodowymi, reprezentującymi interesy pracowników oświaty, a dyrekcjami szkół w całym kraju, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie z przykrością informuje, że w przypadku niewypracowania porozumienia na szczeblu krajowym oraz przystąpienia przez związki zawodowe do akcji strajkowej szkoła nie będzie miała możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi. Nie będzie też dowożenia. 
Wciąż mamy nadzieję, że prace nad porozumieniem zakończą się sukcesem i do akcji strajkowej nie dojdzie. Niemniej prosimy Państwa o przygotowanie się do w/w ewentualności i zapewnienie dzieciom opieki w dniach planowanego strajku.
Zgodnie z pismami, które wpłynęły do szkoły od związków zawodowych, początek strajku zaplanowany jest na poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku. Nie został określony czas trwania akcji strajkowej.
Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie niezwłocznie Państwa poinformuję. Proszę jednocześnie o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz e-dzienniku.

Mirosław Donarski
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łochowie

 
Wielkanocna zbiórka żywności Caritas

Wolontariusze SKC przeprowadzili w sklepach MILA i BIEDRONKA Ogólnopolską Zbiórkę Żywności. Przed świętami wielkanocnymi zostaną one przekazane osobom starszym, biednym i  potrzebującym.