Alternative flash content

Requirements

 • 1940
 • projekt unijny
 • Jan Paweł II
 • projekt2
 • Nasz Partner
 • Rodzina szkół im. Jana Pawła II
 • Szlachetna paczka
 • image
 • image
 • projekt1
 • image
 • Bezpieczna szkoła

Licznik odwiedzin

008761531
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od początku
737
5482
20940
8700002
120617
143076
8761531

Aktualności

Komunikat dyrektora szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie informuje, iż z dniem 25 lutego br. rozpoczęła się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

ZŁOSZENIA i WNIOSKI można składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. od 7.30 do 16.00: do klasy pierwszej do dnia 11 marca 2019 r., do oddziału przedszkolnego do 19 marca br.

ZGŁOSZENIE DZIECKA wypełniają i składają rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA wypełniają i składają rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.

Formularze ZGŁOSZENIA i WNIOSKU można pobrać na stronie internetowej szkoły w dziale POBIERZ - PLIKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW lub w sekretariacie szkoły.

Dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie będą przyjęte w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci siedmioletnie, urodzone w 2012 roku objęte obowiązkiem szkolnym.

Z woli rodziców/prawnych opiekunów naukę w klasie pierwszej może rozpocząć dziecko, które w roku 2019 kończy 6 lat – sześciolatek /rocznik 2013/ - jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 lub posiada opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy Białe Błota.