Alternative flash content

Requirements

 • image
 • image
 • image
 • Nasz Partner
 • Jan Paweł II
 • projekt2
 • projekt unijny
 • Szlachetna paczka
 • projekt1
 • Bezpieczna szkoła
 • Rodzina szkół im. Jana Pawła II
 • 1940

Licznik odwiedzin

012279476
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od początku
5263
51627
67642
12152947
306507
325363
12279476

Komunikaty

 

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie informuje, iż z dniem 24 lutego br. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

ZŁOSZENIA i WNIOSKI można składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. od 7.30 do 16.00 do dnia 9 marca 2020 r.

ZGŁOSZENIE DZIECKA wypełniają i składają rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA wypełniają i składają rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.

Formularze ZGŁOSZENIA i WNIOSKU można pobrać na stronie internetowej szkoły w dziale POBIERZ - PLIKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW lub w sekretariacie szkoły.

Dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie będą przyjęte w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci siedmioletnie, urodzone w 2013 roku objęte obowiązkiem szkolnym.

Z woli rodziców/prawnych opiekunów naukę w klasie pierwszej może rozpocząć dziecko, które w roku 2020 kończy 6 lat – sześciolatek /rocznik 2014/ - jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 lub posiada opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy Białe Błota.

 

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie informuje, iż z dniem 24 lutego br. rozpoczyna się składanie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Deklaracje składają rodzice/prawni opiekunowie w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. od 7.30 do 16.00 do dnia 2 marca 2020 r.

 


 

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY PEŁEN ZESTAW DRUKÓW

I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ODSZKODOWANIA

Z UBEZPIECZENIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA

W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

Ubezpieczenie EDU PLUS

Suma ubezpieczenia 14000zł

Suma ubezpieczenia 20000zł

Instrukcja zgłaszania szkody

Sposoby zgłoszenia zdarzenia

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA