Alternative flash content

Requirements

 • image
 • image
 • projekt unijny
 • Rodzina szkół im. Jana Pawła II
 • image
 • 1940
 • Szlachetna paczka
 • projekt1
 • Jan Paweł II
 • projekt2
 • Bezpieczna szkoła
 • Nasz Partner

Licznik odwiedzin

009390880
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od początku
2294
5214
84885
9260445
135885
164196
9390880

Pedagog

 

Zapewniamy pomoc pedagoga szkolnego –:

 • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności oraz nadzoruje spełnianie obowiązku szkolnego.
 • Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Prowadzi zajęcia terapeutyczne w celu zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym. Prowadzi również zajęcia rewalidacyjne wspomagające rozwój dziecka poprzez kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych.
 • Udziela uczniom porad w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i środowiskowych.
 • Wspiera nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (konsultacje indywidualne, porady).
 • Wspomaga wychowawców w ich działalności wychowawczej i profilaktycznej poprzez udzielanie konsultacji, porad, prowadzenia warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów w ramach godzin wychowawczych.
 • Wspiera nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 • Współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego, MONAR, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie).
 • Organizuje pomoc materialną dla uczniów znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej.


Pedagog zaprasza w roku szkolnym 2018 / 2019

od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

........................... - PEDAGOG

PONIEDZIAŁEK   
WTOREK  
ŚRODA  
CZWARTEK  
PIĄTEK xx:xx - yy:yy