Alternative flash content

Requirements

 • image
 • image
 • Nasz Partner
 • projekt unijny
 • Szlachetna paczka
 • 1940
 • Jan Paweł II
 • image
 • projekt2
 • projekt1
 • Bezpieczna szkoła
 • Rodzina szkół im. Jana Pawła II

Licznik odwiedzin

008761593
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od początku
799
5482
21002
8700002
120679
143076
8761593

Pedagog

 

Zapewniamy pomoc pedagoga szkolnego – mgr Katarzyny Buczkowskiej, oraz mgr Ryszarda Majchrzaka:

 • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności oraz nadzoruje spełnianie obowiązku szkolnego.
 • Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Prowadzi zajęcia terapeutyczne w celu zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym. Prowadzi również zajęcia rewalidacyjne wspomagające rozwój dziecka poprzez kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych.
 • Udziela uczniom porad w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i środowiskowych.
 • Wspiera nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (konsultacje indywidualne, porady).
 • Wspomaga wychowawców w ich działalności wychowawczej i profilaktycznej poprzez udzielanie konsultacji, porad, prowadzenia warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów w ramach godzin wychowawczych.
 • Wspiera nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 • Współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego, MONAR, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie).
 • Organizuje pomoc materialną dla uczniów znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej.


Pedagog zaprasza w roku szkolnym 2018 / 2019

od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

mgr Ryszard Majchrzak - PEDAGOG

PONIEDZIAŁEK  9:00 - 13.30
WTOREK  8:00 – 12:00
ŚRODA  8:00 – 14:00
CZWARTEK 12:00 – 16:00
PIĄTEK 11:00 – 16:00