Alternative flash content

Requirements

 • Nasz Partner
 • 1940
 • image
 • image
 • Szlachetna paczka
 • Rodzina szkół im. Jana Pawła II
 • projekt1
 • projekt2
 • Jan Paweł II
 • image
 • Bezpieczna szkoła
 • projekt unijny

Licznik odwiedzin

012197340
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od początku
3627
7531
44393
12091384
224371
325363
12197340

Psycholog

 

Zapewniamy wsparcie psychologa szkolnego, który:

 • Pomaga w eliminowaniu napięć psychicznych u uczniów (stres związany z trudnościami szkolnymi lub sytuacją rodzinną). Udziela wsparcia w pokonywaniu problemów uczniów pojawiających się w szkole i poza jej terenem. W tym celu prowadzi konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców. Konsultacje te mają charakter porad, terapii wspierającej oraz terapii krótkotrwałej.
 • Diagnozuje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. Diagnozuje sytuacje wychowawcze uczniów w celu wspierania ich rozwoju.
 • Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy (zajęcia terapeutyczne, relaksacyjne, poprawiające koncentrację uwagi).
 • Udziela porad psychologicznych rodzicom mającym problemy z wychowaniem dzieci.
 • Pomaga uczniom w wyborze właściwej szkoły ponadgimnazjalnej (rozpoznawanie zainteresowań, doradztwo, testy psychologiczne).
 • Wspomaga wychowawców w ich działalności wychowawczej i profilaktycznej poprzez udzielanie konsultacji, porad, prowadzenia warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów w ramach godzin wychowawczych.
 • Współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego, MONAR, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie).

Psycholog w roku szkolnym 2020/2021 zaprasza od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

 mgr Suwała Sylwia - PSYCHOLOG

PONIEDZIAŁEK  11:30 - 15:30
 WTOREK 8:00 - 12:00
 ŚRODA 13:00 - 17:00
 CZWARTEK 8:15 - 12:15
 PIĄTEK  9:00 - 13:00