Alternative flash content

Requirements

 • image
 • image
 • image
 • Szlachetna paczka
 • projekt1
 • Rodzina szkół im. Jana Pawła II
 • Bezpieczna szkoła
 • image
 • projekt2
 • Jan Paweł II
 • Nasz Partner
 • 1940

Licznik odwiedzin

007289697
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od początku
207
6401
39287
7202784
105404
145998
7289697

Komunikaty

 

Półkolonie letnie 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie zaprasza uczniów na półkolonie letnie, które zostaną zorganizowane w terminie 16 - 27 lioca 2018 roku. Zajęcia prowadzone będą od godz. 9.00 do 14.00. Koszt – 230 zł.

Dodatkowo proponujemy opiekę świetlicową przed zajęciami od godz. 8.00 do 9.00 i po zajęciach od 14.00 do godz. 16.00. Koszt dodatkowej opieki świetlicowej - 70 zł. W programie wycieczki, plażowanie, gry i zabawy sportowe i świetlicowe, każdego dnia obiad (drugie danie i kompot). Grupy 15-to osobowe dla dzieci do 10 roku życia i 20-to osobowe dla starszych. Atrkacji nie zabraknie, jak zwykle ...

Dokładny program zajęć zostanie podany po ustaleniu liczby uczestników.

Zapisy do 15 czerwca w sekretariacie szkoły poprzez oddanie deklaracji i dowodu wpłaty należności na konto bankowe szkoły.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na 1 tydzień. Koszt - 115 zł, opieka świetlicowa - 35 zł. W tytule wpłaty proszę zaznaczyć - 1 tydzień lub 2 tydzień.

Należność wpłacamy przelewem na konto:

97 8142 1020 0406 3429 2000 0006

z dopiskiem „Półkolonie letnie 2018”, 1 tydzień/2 tydzień

Półkolonie będą zorganizowane dla wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły.

Po wyznaczonym terminie zapisy nie będą przyjmowane.

Tu pobierz deklarację udziału

 


 

Zapisy na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie informuje o rozpoczętym naborze dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

ZGŁOSZENIA i WNIOSKI można składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. od 7.30 do 16.00 do dnia 30 marca 2018 r.

ZGŁOSZENIE DZIECKA wypełniają i składają rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA wypełniają i składają rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.

Formularze ZGŁOSZENIA i WNIOSKU można pobrać na stronie internetowej szkoły w dziale POBIERZ lub w sekretariacie szkoły.

Dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie będą przyjęte w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które kończą w roku 2018 7 lat – siedmiolatki /rocznik 2011/.

Z woli rodziców/prawnych opiekunów naukę w klasie pierwszej może rozpocząć dziecko, które w roku 2018 kończy 6 lat – sześciolatek /rocznik 2012/ - jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 lub posiada opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

Do oddziału przedszkolnego - zerówki - przyjmowane są dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. 

Pliki do pobrania

Dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły

ZGŁOSZENIE DZIECKA - oddział przedszkolny - POBIERZ
ZGŁOSZENIE DZIECKA - klasa pierwsza - POBIERZ

Dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci spoza obwodu szkoły

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA - oddział przedszkolny - POBIERZ
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA - klasa pierwsza - POBIERZ

DO SKŁADANYCH DOKUMENTÓW DOŁĄCZYĆ NALEŻY ODPIS AKTU URODZENIA DZIECKA


 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

z dnia 22 lutego 2018 roku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie informuje, iż w związku z pracami remontowo-budowlanymi w segmencie D budynku A od poniedziałku 26 stycznia br. do końca roku szkolnego 2017/2018 zmienia się organizacja pracy szkoły.

Wyłączone z użytkowania zostają dotychczasowe pomieszczenia segmentu D budynku A: sekretariatu, gabinetu dyrektora, Małej Świetlicy - 004, gabinetu zajęć terapeutycznych – 005, gabinetu stomatologicznego – 026, sale lekcyjne: 003, 006, 020, 021, 022, 025 oraz gimnastyki korekcyjnej – 027.

Po zmianach

Sekretariat szkoły znajduje się w sali 200.
Gabinet dyrektora szkoły znajduje się w sali 203

Zmiany dotyczące klas 1-3 szkoły podstawowej
Sala 022 klasy 3b i 3c została przeniesiona do pomieszczenia szatni, które znajduje się po prawej stronie głównego wejścia do szkoły.
Sala 025 klasy 1b i 1d została przeniesiona do pomieszczenia szatni, które znajduje się po lewej stronie głównego wejścia do szkoły.
Sala 021 została przeniesiona do dotychczasowej sali 211.
Sala 027 gimnastyki korekcyjnej została przeniesiona do sali B01 w budynku B.
Mała Świetlica – sala 004 została przeniesiona do dotychczasowej sali 102.
Sala zajęć pozalekcyjnych 003 została przeniesiona do mieszkania na I piętrze segmentu D.
Sala zajęć terapeutycznych 005 została przeniesiona do sali B04 w budynku B.

Zmiany dotyczące pozostałych klas
Sala 006 została przeniesiona do sali 307.
Sala 102 została przeniesiona do sali 308.
Sala 203 została zorganizowana w holu obok „Placu Karolka”.

Szafki uczniów klas 4-7 i oddziałów gimnazjalnych ustawiono na szkolnych korytarzach według następującego porządku:

Szafki czerwone:
001-044, 089-104, 117-120, 137-180 znajdują się na I piętrze segmentu C
105-116, 121-136 znajdują się na II piętrze segmentu C, obok auli.
045-088 znajdują się na parterze segmentu E, obok sklepiku.

Szafki niebieskie:
053-056, 125-180 znajdują się na parterze segmentu A.
001-052, 057-100, 105-108 znajdują się na I piętrze segmentu A.
101-104, 109-120 bez zmian znajdują się w dotychczasowym miejscu przy „Kąciku „Papieskim”

Uruchamiamy drugie wejście do szkoły od strony ul. Żurawinowej i parkingu dla uczniów klas 1-3. Wejście to będzie czynne pod nadzorem pracownika obsługi tylko w określonych godzinach.
7.30 – 8.10
15.25-15.50
12.45-13.00 Dla dzieci dowożonych do szkoły
14.35-14.50 Dla dzieci dowożonych do szkoły

Sale w nowych lokalizacjach zachowują dotychczasową numerację.

Zmiany lokalizacji naniesione są na tablicach informacyjnych w widoczny sposób kolorem żółtym.

Przy głównym wejściu do szkoły znajduje się poglądowa tablica informująca o zmianach w organizacji pracy szkoły.

W czasie ferii wykonano wszystkie niezbędne prace w ramach przeprowadzki. Uzupełniono, poszerzono lub przebudowano sieć internetową, telefoniczną, kontrolowanego dostępu. Tablice interaktywne z wyłączonych sal zostały zamontowane w nowych lokalizacjach.

Zajęcia do końca roku szkolnego odbywać się będą bez zakłóceń.

O zmianach w organizacji pracy szkoły od 26 stycznia br. został poinformowany Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Uzasadnienie konieczności zmian w organizacji pracy szkoły
Zgodnie z umową podpisaną przez inwestora z wykonawcą prace muszą być wykonane do końca czerwca br. Nie ma możliwości wydłużenia czasu robót na okres wakacji. Termin wykonania prac związany jest także z datą rozliczenia pozyskanych przez gminę dotacji na wykonanie przedmiotowych prac.

Informacja o nowej lokalizacji przeniesionych sal:
Sekretariat – sala 200 – I piętro segmentu C
Gabinet dyrektora – sala 203 – I piętro segmentu B

022, 025 – parter segmentu B
021 – I piętro segmentu A
027 – budynek B
Mała Świetlica – sala 004 – parter segmentu A
003 – mieszkania na I piętrze segmentu D.
005 – budynek B
006 – II piętro segmentu A.
102 – II piętro segmentu A.
203 – parter segmentu C.

 

9 lutego 2018 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie informuje, iż piątek 9 lutego br. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7 szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

Tego dnia świetlica szkolna i kuchnia pracują bez zmian. Uczniowie klas III gimnazjum przystępują do próbnego egzaminu z języka obcego nowożytnego zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Zmiany w kalendarzu szkolnym wynikają z harmonogramu prac remontowo-budowlanych w segmencie D budynku A.

3.01.2018

Roboty ruszyły


Rozpoczęły się długo oczekiwane i tak konieczne prace budowalne w segmencie D, szkolnego budynku A.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach placu budowy!

 

Zakres robót obejmuje remont pomieszczeń: 003, 004, 005, 006, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, dwóch toalet, sekretariatu i gabinetu dyrektora, ocieplenie budynku, wymianę pokrycia dachu, wykonanie nowej elewacji, wymianę wszystkich instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej posadzki oraz podłóg.

Prace powinny zakończyć się przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

Harmonogram prac:
1. Do wakacji letnich będą prowadzone prace na zewnątrz budynku oraz wewnątrz przy remoncie dwóch toalet.
2. W czasie wakacji wykonane zostaną główne prace wewnątrz budynku.

Wartość inwestycji to 1 377 529,09 zł.

Inwestor: Gmina Białe Błota.

Wykonawcą robót jest firma EKOBUD z Torunia.

Musimy być przygotowani na drobne utrudnienia.

Wyremontowany zostanie /wreszcie!/ budynek z lat 1965/1993.

Nowy rok szkolny rozpoczniemy w jeszcze lepszych warunkach lokalowych.

 


 

3.01.2018

Półkolonie zimowe 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie zaprasza uczniów na zimowe półkolonie do szkoły w drugim tygodniu ferii zimowych tj. od 19 do 23 lutego 2018 roku.
Zajęcia prowadzone będą od godz. 8.30 do 13.30.

W programie: wyjazdy na basen, na wybrany film do kina, wycieczka autokarowa, wycieczka do „Papugarni”, zajęcia szachowe, warsztaty taneczne, ponadto: zabawy sportowe, zajęcia świetlicowe*, każdego dnia zapewniamy obiad.

Koszt 150 zł.
Należność prosimy wpłacać przelewem na konto:

97 8142 1020 0406 3429 2000 0006

z dopiskiem „Półkolonie zimowe 2018”

Zapisy w sekretariacie szkoły poprzez oddanie deklaracji i dowodu wpłaty należności będą przyjmowane do piątku 19 stycznia br.

Zainteresowani dodatkową opieką świetlicową dla swoich dzieci rodzice wpłacają dodatkowo 40 zł. Opieka świetlicowa będzie zorganizowana od godz. 8.00 i po zajęciach do godziny 16.00.

Półkolonie będą zorganizowane dla wszystkich chętnych.

Po wyznaczonym terminie zapisy nie będą przyjmowane.

* Program półkolonii uzależniony jest od liczby uczestników, pogody i może ulec niewielkim zmianom.

Tu pobierz deklarację udziału

  


 

INSTRUKCJA PIERWSZEJ AKTYWACJI KONTA

Dziennik elektroniczny Vulcan

Szkoła Podstawowa w Łochowie

 


IV MIĘDZYSZKOLNY IX  SZKOLNY KONKURS MOJA STAJENKA

 
1.    ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie - ul. Wierzbowa 2;  86-065 Łochowo; tel. 52 363 99 10, tel./fax 52 363 99 05; www.zslochowo.pl.
2.    CELE KONKURSU:
2.1.    Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych,
2.2.    Przybliżenie zwyczajów Bożonarodzeniowych,
2.3.    Rozbudzenie twórczości i kreatywności uczniów.

WIĘCEJ INFORMACJI   >TU<


 

21.11.2017 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY
„NAJPIĘKNIEJSZA MASKA KARNAWAŁOWA W STYLU WENECKIM”

REGULAMIN KONKURSU

 


 

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie

zaprasza na wyjątkowy, bo ...

X Jubileuszowy Charytatywny Bal Karnawałowy,

który odbędzie się w sobotę 3 lutego 2018 roku w auli szkolnej.
Zabawa przy muzyce czteroosobowego zespołu
potrwa od godz. 20 do 4 rano.

Cena dwuosobowego zaproszenia wynosi 300 zł.

Dodatkowe informacje i zapisy z wpłatą 100 zł zaliczki u skarbnika Rady Rodziców Pani Bogusławy Kasprowicz.

 

 


 

 

11.09.2017 

Pierwsze w roku szkolnym 2017/2018 zebrania rodziców odbędą się w środę 13 września dla rodziców wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej oraz w czwartek 14 września dla rodziców uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej i rodziców uczniów oddziałów gimnazjalnych. Początek o godz. 17.00 w auli szkolnej.

Także w czwartek 14 września ok. godz. 17.30 w auli odbędzie się spotkanie rodziców i uczniów klas III gimnazjalnych z dyrektorem szkoły.

ZAPRASZAMY!

23.08.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie
odbędzie się w poniedziałek 4 września br. według następującego harmonogramu:

08.30 - Klasy 2,  3 i 4.

10.00 - Klasy 5, 6 i 7.

11.30 - Oddziały gimnazjalne.

12.30 - Klasy 1 i oddziały przedszkolne.

 

Inaugurację roku szkolnego planujemy na boisku szkolnym. W przypadku złej pogody uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej.