Alternative flash content

Requirements

 • Bezpieczna szkoła
 • projekt unijny
 • projekt1
 • Szlachetna paczka
 • image
 • Rodzina szkół im. Jana Pawła II
 • image
 • 1940
 • image
 • projekt2
 • Nasz Partner
 • Jan Paweł II

Licznik odwiedzin

010289022
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od początku
2340
5128
75154
10179507
168972
183087
10289022

Komunikaty

Oferta pracy dla nauczyciela matematyki

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela matematyki w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo od 17 lutego 2020 roku do końca roku szkolnego, z możliwością przedłużenia umowy na kolejne lata z opcją na czas nieokreślony.

Dobre warunki płacy.

Wymagania

Wykształcenie: wyższe magisterskie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.
Kreatywność i otwartość na nowe wyzwania, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
Doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela matematyki w szkole,
Mile widziane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

Warunki płacy

Płaca zasadnicza na poziomie wyższym od ustalonej w rozporządzeniu MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Etap I - składanie ofert

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły osobiście w godz. od 8.00 do 16.00 w dni robocze lub wysłać pocztą tradycyjną do dnia 5 lutego 2020r. w opisanych kopertach: „Nabór luty 2020 – matematyka”.
Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
- list motywacyjny,
- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- poświadczoną kopię świadectwa pracy,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rekrutacji.
Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

Etap II - rozmowy kwalifikacyjne i rozstrzygnięcie

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru odbędą się w piątek 7 lutego 2020r. Zakwalifikowani do drugiego etapu kandydaci o godzinie i miejscu spotkania zostaną powiadomieni telefonicznie 6 lutego 2020r. do godz. 12.00.
Informacje dodatkowe pod nr telefonu do szkoły: 52 363 99 10 lub 52 363 99 05.


 

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY PEŁEN ZESTAW DRUKÓW

I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ODSZKODOWANIA

Z UBEZPIECZENIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA

W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

Ubezpieczenie EDU PLUS

Suma ubezpieczenia 14000zł

Suma ubezpieczenia 20000zł

Instrukcja zgłaszania szkody

Sposoby zgłoszenia zdarzenia

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA