• Nasz Partner
 • Szlachetna paczka
 • image
 • Rodzina szkół im. Jana Pawła II
 • projekt2
 • image
 • projekt unijny
 • image
 • Jan Paweł II
 • Bezpieczna szkoła
 • 1940
 • projekt1

Licznik odwiedzin

013928582
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od początku
13006
5840
63800
13802471
100294
302295
13928582

Pedagog

   
   

Zapewniamy pomoc pedagoga szkolnego –:

 • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności oraz nadzoruje spełnianie obowiązku szkolnego.
 • Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Prowadzi zajęcia terapeutyczne w celu zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym. Prowadzi również zajęcia rewalidacyjne wspomagające rozwój dziecka poprzez kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych.
 • Udziela uczniom porad w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i środowiskowych.
 • Wspiera nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (konsultacje indywidualne, porady).
 • Wspomaga wychowawców w ich działalności wychowawczej i profilaktycznej poprzez udzielanie konsultacji, porad, prowadzenia warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów w ramach godzin wychowawczych.
 • Wspiera nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 • Współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego, MONAR, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie).
 • Organizuje pomoc materialną dla uczniów znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej.


Pedagog zaprasza w roku szkolnym 2020 / 2021

od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

mgr Iwona Kapusta - PEDAGOG

PONIEDZIAŁEK 

12.00-16.00

WTOREK

 8.45-12.45

ŚRODA

13:00 – 17:00

(16:00 –17:00 dyżur dla rodziców)

CZWARTEK

 8.00-12.00

PIĄTEK

8.15-12.15

 

mgr Natalia Maciejewska - PEDAGOG

PONIEDZIAŁEK 

8:15 – 12:15

WTOREK

12:30–16:30

ŚRODA

8:30–12:30

CZWARTEK

 

13:00 – 17:00

(16:00 – 17:00 dyżur dla rodziców)

PIĄTEK

11:30 – 15:30