• Nasz Partner
 • Rodzina szkół im. Jana Pawła II
 • 1940
 • projekt1
 • image
 • Szlachetna paczka
 • image
 • Bezpieczna szkoła
 • projekt unijny
 • projekt2
 • Jan Paweł II
 • image

Licznik odwiedzin

013928727
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od początku
13151
5840
63945
13802471
100439
302295
13928727

Psycholog

 

Zapewniamy wsparcie psychologa szkolnego, który:

 • Pomaga w eliminowaniu napięć psychicznych u uczniów (stres związany z trudnościami szkolnymi lub sytuacją rodzinną). Udziela wsparcia w pokonywaniu problemów uczniów pojawiających się w szkole i poza jej terenem. W tym celu prowadzi konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców. Konsultacje te mają charakter porad, terapii wspierającej oraz terapii krótkotrwałej.
 • Diagnozuje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. Diagnozuje sytuacje wychowawcze uczniów w celu wspierania ich rozwoju.
 • Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy (zajęcia terapeutyczne, relaksacyjne, poprawiające koncentrację uwagi).
 • Udziela porad psychologicznych rodzicom mającym problemy z wychowaniem dzieci.
 • Pomaga uczniom w wyborze właściwej szkoły ponadgimnazjalnej (rozpoznawanie zainteresowań, doradztwo, testy psychologiczne).
 • Wspomaga wychowawców w ich działalności wychowawczej i profilaktycznej poprzez udzielanie konsultacji, porad, prowadzenia warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów w ramach godzin wychowawczych.
 • Współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego, MONAR, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie).

Psycholog w roku szkolnym 2020/2021 zaprasza od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

 mgr Suwała Sylwia - PSYCHOLOG

PONIEDZIAŁEK 

12:00 – 12:50

13:40 – 16:50
 WTOREK

8:00 – 9:50

10:35 – 11:50

12:35 – 13:30
 ŚRODA 12:30 – 16:30
 CZWARTEK

12:00 – 14:00

15:30 – 17:30

(16:00 – 17:30 dyżur dla rodziców)
 PIĄTEK 8:45 – 12:45